MOYEU RUBEX POUR TOHATSU

 

MOYEU TOHATSU RBX-116 40ch.(1984&+), 50ch.(1992&+) 13 cannelures

 

MOYEU TOHATSU RBX-112 50C.(87-91), 55 (81-88), 60A(86 et +), 70A/B (81 &+) 13 cannelures

 

MOYEU TOHATSU RBX-109 90-140ch (1987&+) 15 cannelures